Data wprowadzenia 09, 2018.

Ta Polityka Prywatności dotyczy strony (sklepu) jacobsstyle.com.

Twoja prywatność jest dla mnie bardzo ważna.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora – Jakuba Kalskiego, właściciela firmy Stolarstwo i Rękodzieło Jakub Kalski. Możesz skontaktować się ze mną poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres kontakt@jacobsstyle.com. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej – ul. Kolonia Prawa 3, 19-206 Rajgród .

Mogę zmienić politykę prywatności (dodawać lub zmieniać części, w zależności od nowych wymogów prawnych), dlatego zachęcam, żeby odwiedzać tę stronę od czasu do czasu.

JAKIE INFORMACJE SĄ ZBIERANE I PRZETWARZANE?

Dane osobowe, takie jak imię, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje, jakie mi wyślesz.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług zawartych pomiędzy Tobą a firmą Stolarstwo i Rękodzieło Jakub Kalski czyli:  min. wysyłki newslettera, informacji o produktach i usługach, realizacji zamówień (więcej dalej). Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów jest (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Jeśli przetwarzam Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  • Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą (np. z usługi konta w sklepie internetowym czy newslettera). Dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni roboczych.

 

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

 

INFORMACJE PRZETWARZANE AUTOMATYCZNIE

Jak wiele stron internetowych, ta strona oraz dostawcy usług (np. Facebook) używa ciasteczek i innych technologii nawigacyjnych, które pozwalają otrzymywać i przechowywać różne rodzaje informacji, kiedy korzystasz na tej stronie z komputera lub innego urządzenia mobilnego.

Korzystanie z tych technologii pomaga rozpoznać użytkownika, dostosować jego doświadczenie i przekazywać odpowiednie komunikaty marketingowe.

Oto niektóre rodzaje gromadzonych informacji:

Dane dziennika i urządzenia.

Podczas odwiedzania witryny może automatycznie zbierać informacje logów („dane dziennika”), w tym informacje wysyłane przez przeglądarkę przy każdej wizycie na naszej stronie.

Te dane dziennika mogą obejmować Twój adres internetowy, z którego pochodzisz lub do którego się wybierasz, model Twojego urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP, operatora sieci komórkowej oraz strefę czasową lub lokalizację.

DANE COOKIE

Możemy używać „ciasteczek” (małego pliku tekstowego wysyłanego przez komputer przy każdej wizycie na naszej stronie) lub podobnych technologii do rejestrowania danych dziennika.

Kiedy używamy plików cookie, możemy używać „sesyjnych” plików cookie (które trwają do momentu zamknięcia przeglądarki) lub „stałych” plików cookie (które trwają do momentu usunięcia ich przez użytkownika lub przeglądarkę).
Aby pomóc nam sprawić, by wiadomości e-mail były bardziej przydatne i interesujące, często otrzymujemy potwierdzenie, gdy otwierasz od nas wiadomość e-mail, jeśli Twój komputer obsługuje takie możliwości.
Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od nas. Zobacz sekcję „Twoje wybory” poniżej.

INNE USŁUGI GOOGLE ANALITICS

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług, takich jak Google Analytics, w celu świadczenia pewnych usług analitycznych i interakcji użytkowników z nami w związku z działaniem naszej witryny, w tym zbierania i śledzenia niektórych danych i informacji dotyczących charakterystyki i aktywności naszych gości.
Użytkownik może zrezygnować z plików cookie stron trzecich w Google Analytics. Obecnie nie rozpoznajemy sygnałów reagujących na przeglądarkę ani nie reagujemy na takie sygnały, ponieważ nie ma spójnego standardu branżowego dla zgodności

BEZPIECZEŃSTWO

Używam rozsądnych administracyjnych, logicznych, fizycznych i zarządczych środków aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, kradzieżą, nieautoryzowanym dostępem, użyciem i modyfikacją. Współpracuję z dostawcami i serwisami (np. hostingiem), które są GDPR/RODO compliant. Niestety, jak pokazuje historia (ataki hakerskie na największe banki), pomimo najlepszych wysiłków, we współczesnym świecie nie ma 100% pewności bezpieczeństwa informacji. Ze swojej strony dokładam starań, natomiast nie mogę w 100% zagwarantować bezpieczeństwa danych (zastanawiam się, czy ktokolwiek może).

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług zawartych pomiędzy Tobą a firmą Stolarstwo i Rękodzieło Jakub Kalski czyli z prawniczego na nasz: wysyłki newslettera, informacji o produktach i usługach, realizacji zamówień.  Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów jest (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie, aby:

Dostarczyć produkty i usługi. Wykorzystamy Twoje dane, aby zapewnić Ci nasze produkty i usługi.
Poznać i ulepszać nasze produkty.

Przeprowadzimy badania i analizy dotyczące wykorzystania lub zainteresowania naszymi produktami, usługami lub treściami, produktami, usługami lub treściami oferowanymi przez innych.
Robimy to, aby ulepszyć nasze produkty i opracować nowe produkty.
Komunikować się z Tobą.

Możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail o nowych funkcjach produktów lub innych wiadomościach o nas lub o tematach, które naszym zdaniem będą dla Ciebie istotne. Możesz zrezygnować z nich w dowolnym momencie.
Odwiedź sekcję „Twoje wybory” poniżej.

Odpowiadanie na twoje prośby.

Będziemy również wykorzystywać Twoje informacje, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub komentarze. Możemy skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o zmianach w naszych usługach, naszej ofercie usług i innych ważnych informacjach związanych z usługami, takich jak zmiany w polityce prywatności lub o informacjach o bezpieczeństwie lub oszustwach.

Możemy rozwijać i wyświetlać treści i reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań w naszych produktach i usługach na naszej stronie i na innych stronach;

Możemy również wykorzystywać Twoje dane do zarządzania naszą działalnością lub wykonywania funkcji opisanych w momencie odbioru. Używamy zarówno informacji umożliwiających identyfikację osobistą, jak i nieosobowych informacji oraz kombinacji obu typów, jak opisano powyżej.

Udostępnianie i ujawnianie

Nie udostępniamy danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej polityce lub w przypadku, gdy poinformujemy Cię o tym fakcie i damy Ci możliwość zrezygnowania z udostępniania Twoich danych osobowych.

Podzielimy się Twoimi informacjami w następujący sposób.

Z zewnętrznymi dostawcami usług, agentami lub kontrahentami. Korzystamy z usług innych firm, agentów lub kontrahentów („Dostawców Usług”) w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu świadczenia nam usług.
Na przykład możemy angażować Dostawców Usług w przetwarzanie transakcji kartą kredytową lub innych metod płatności albo firmę kurierską, żeby dostarczyła paczkę lub dostawcę poczty e-mail.

Możemy angażować usługodawców w świadczenie usług takich jak marketing, reklama, komunikacja, infrastruktura i usługi informatyczne, aby świadczyć usługi dla klientów, zbierać długi oraz analizować i ulepszać dane (w tym dane o interakcjach użytkowników z naszą usługą). Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych lub innych informacji w celu zapewnienia tych funkcji.

Ponadto niektóre z żądanych przez nas informacji mogą być gromadzone przez dostawców zewnętrznych w naszym imieniu (np. dostawca zapewniający program do obsługi e-maili). Nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem związanych z świadczeniem usług.

Uważamy, że te zapisy są konieczne, aby spełnić wymogi prawne, regulacyjne, prawne lub rządowe; w celu egzekwowania obowiązujących warunków użytkowania, w tym badania potencjalnych naruszeń; w celu ochrony bezpieczeństwa, praw lub własności publicznej, każdej osoby, zgodnie z wymogami prawa; lub wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy, bezpieczeństwo lub problemy techniczne lub nielegalne lub podejrzane nielegalne działania (w tym oszustwo).

Transfery biznesowe

Nie planuję, ale prawo jest prawem, więc napiszę.

Możemy angażować się w fuzję, przejęcie, bankructwo, rozwiązanie, reorganizację lub podobną transakcję lub postępowanie, które wiąże się z przekazaniem informacji opisanych w niniejszej polityce

W takich przypadkach informacje o klientach są zazwyczaj jednym z aktywów biznesowych, które są przekazywane lub nabywane przez stronę trzecią.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy firma lub znaczna część aktywów zostanie nabyta lub przejdziemy do postępowania sądowego, takie transfery mogą wystąpić i że twoje dane osobowe mogą nadal być używane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Twoje wybory

Zgodnie z powyższym opisem, jeśli nie chcesz otrzymywać promocyjnych wiadomości e-mail od nas, możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Jeśli nie chcesz zapisywać Twoich plików cookie, funkcja pomocy przeglądarki powinna zawierać instrukcje dotyczące ustawiania komputera w celu akceptowania wszystkich plików cookie, powiadamiania użytkownika o wydaniu pliku cookie lub nieotrzymywania plików cookie w dowolnym momencie.

Polityka dotycząca danych dzieci.
Nasza strona nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiesz się, że Twoje nieletnie dziecko udostępniło nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami.

Część danych osobowych jest przetwarzana przez firmy spoza Unii Europejskiej (np. dostawcę newslettera, który ma siedzibę w USA): firmy te przetwarzają dane osobowe zgodnie ze standardami RODO.

Zmiany w polityce

Możemy zmieniać te zasady od czasu do czasu, a jeśli to zrobimy, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie. Jeśli nadal będziesz odwiedzać naszą stronę po wprowadzeniu zmian, zgadzasz się na zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy podać bardziej widoczne zawiadomienie lub uzyskać zgodę na nowe zasady.

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się:

kontakt@polanamontessori.pl